Odstávka vodovodu

V pondělí 29. 5. 2023 bude od 8:00 hod probíhat čistění vrtu a vodárny. Z toho důvodu bude vypnuta voda. Celé to bude trvat cca do 15:00 hod, ale počítáme, že by se to mohlo stihnout i dříve. Prosím všechny o trpělivost. Děkuji. Vendula Vallová, starostka

Výsledky monitoringu pitné vody

Dne 13. 3. 2023 byl firmou EKOMONITOR Chrudim proveden odběr pitné vody.

Laboratorní analýzy se skládaly z:

úplného rozboru pitné vody včetně pesticidů  na č.p. 76

souvztažného vzorku z vodojemu

Výsledek úplného rozboru nesplnil limit v ukazateli vápník a hořčík. Jedná se však pouze o překročení doporučené hodnoty a není nutné převzorkovat.

Výsledek souvztažného vzorku limity splňuje.

Oprava mostu v Kameničkách – aktuální info

Dle aktuálních informací proběhne předání staveniště 11.4.2023 a bezprostředně poté dojde k uzávěrce silnice II/343. Pro pěší bude zřízena provizorní lávka.
Objízdná trasa pro automobilovou dopravu vede z Hlinska přes Krounu a Svratku. Na místní komunikaci na Filipově mezi Ovčínem a křížkem bude zákaz vjezdu.