Dle aktuálních informací proběhne předání staveniště 11.4.2023 a bezprostředně poté dojde k uzávěrce silnice II/343. Pro pěší bude zřízena provizorní lávka.
Objízdná trasa pro automobilovou dopravu vede z Hlinska přes Krounu a Svratku. Na místní komunikaci na Filipově mezi Ovčínem a křížkem bude zákaz vjezdu.