V současné době má obec Dědová rozlohu 390ha a skládá se ze tří katastrálních území – Dědová, Bahna a Humperky. K začátku roku 2011 evidujeme v obci 153 trvale žijíciích obyvatel a počet domů je 79.

V Dědové bohužel nemáme ZŠ ani MŠ, a proto musí děti dojíždět do tří kilometrů vzdálených Kameniček. Za prací se od nás musí také dojíždět. Buď do nedalekého Hlinska nebo do ostatních přilehlých měst a obcí.

Od roku 2002 je v obci zavedena plynofikace a do budoucna bychom rádi zrealizovali výstavbu vodovodu.

V obci máme knihovnu a SDH, které v letních měsících pořádá na letním parketu taneční zábavy. A každoročně i noční soutěž v požárním útoku, která je v okolí velice oblíbená.

Obec Dědová je členem Mikroregionu Hlinecko, který sdružuje obce v okolí pověřené obce Hlinsko. Pomocí Mikroregionu se řeší problémy, které by samotné obce nebyly schopné zvládnout např. dotace na likvidaci a třídění odpadů, vybudování cyklostezek a jejich vybavení mobiliářem a další.

Dědová je malá podhorská obec, zasazená do malebného údolí, kolem kterého nevede žádný velký silniční tah. Proto je zde krásný klid na odpočinek. O krásu obce se zasluhují především její obyvatelé, kteří se pečlivě starají o údržbu svých zahrad a jejich okolí.

V Dědové je i mnoho chalup, které jsou hojně využívány k rekreaci, především v místní části Bahna, která jsou přírodní památkou. V okolí je i velké množství cyklotras.