Výsledky monitoringu pitné vody

Dne 06.03.2024 provedla firma BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.  odběr pitné vody k pravidelnému monitoringu.

Laboratorní analýzy se skládaly z:

  • kráceného rozboru pitné vody

Výsledek kráceného rozboru splnil limity ve všech sledovaných ukazatelích.

 

Termín zájezdu do Senátu

Termín zájezdu do Senátu je úterý 21. května 2024 v čase 9:00 – 12:00 hod. Pokud by mel ještě někdo o zájezd zájem, nahlaste se nejpozději do pondělí 18. března 2024.

Pomoc terénního sociálního pracovníka

Sociální odbor města Hlinska Vám nabízí bezplatnou pomoc terénního sociálního pracovníka pana Filipa Peregrina. V případě zájmu Vás může navštívit ve Vaší domácnosti a poskytnout Vám základní sociální poradenství, zprostředkuje vhodnou sociální službu nebo Vám pomůže zažádat o sociální dávky. Kontaktujte p. Peregrina na tel. 737 347 220 a domluvte si nezávaznou schůzku.

Pedikúra v Kladně

Paní Radka Bokvajová otevřela 1. ledna 2024 svoji provozovnu v Kladně č. p. 14, kde děla pedikúru, nehtovou modeláž, klasickou manikúru, P-shine, parafínové zábaly, wellness – spa. Objednat se můžete na tel. čísle 603 362 129.

Oznámení vlastníkům lesa

Městský úřad Hlinsko, jako orgán státní správy lesů, oznamuje právnickým a fyzickým osobám, které vlastní lesy o celkové výměře menší než 50 ha, že na období  1. ledna  2024 do 31. prosince 2028 byl výkonem funkce odborného lesního hospodáře v těchto lesích opět pověřen pan Roman Pešek.

Více info v připojené příloze.

Oznámení vlastníkům lesa

Zájezd do Senátu PČR

Obec Dědová obdržela od senátora Jana Tecla, exkluzivní nabídku na prohlídku Senátu PČR.

Jedná se o prohlídku historických prostor Valdštejnského paláce, ale i prostor veřejnosti běžně nepřístupných. Následuje promítání krátkého filmu o historii Senátu, drobné občerstvení a povídání u šálku kávy.

Termín zájezdu není zatím stanoven, bude domluven až podle zájmu. Zájezd je pro 20 – 30 osob.

Kdo by měl zájem, hlaste se prosím nejpozději do konce ledna 2024, buď osobně na obecním úřadě, nebo telefonicky na čísle 607 078 287.

Celý zájezd je zdarma.

Pozvánka do Senátu

Zápis do ZŠ a MŠ Kameničky

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kameničky, Kameničky 38, 539 41 Kameničky, okres Chrudim vyhlašuje na čtvrtek 18.04.2024 v době od 12:00 do 16:00 hodin zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025.

U zápisu zákonní zástupci předloží:

  • rodný list dítěte;
  • platný doklad o svém trvalém pobytu (občanský průkaz, pas);
  • doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pokud budou žádat o odklad povinné školní docházky (doporučení přiloží ke své žádosti o odklad povinné školní docházky).

Informace k zápisům k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025

Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Rovněž se týká dětí, kterým byl v roce 2023 odložen začátek povinné školní docházky.

Pokud u svého dítěte uvažujete o odkladu začátku povinné školní docházky, měli byste vědět, že o odklad lze požádat pouze v době konání zápisu. Vzhledem k tomu je žádoucí, abyste všechna k tomu potřebná doporučení (jimiž jsou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa) měli v době zápisu již vyřízena a vzali jste je k zápisu s sebou.

Za účelem posouzení školní zralosti se můžete objednávat v Pedagogicko-psychologické poradně Hlinsko, Nádražní 548, abyste vše potřebné vyřídili v dostatečném časovém předstihu (tel. 469 312 934).

Mgr. Lenka Hladíková

ředitelka ZŠ a MŠ Kameničky

 

 

Zápis_2024_2025